UPPKOPPLAD UNDERVISNING - ATT LÄRA I EN DIGITAL VÄRLD

Skärmen, verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad skola möta?

Föreläsningen Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld medvetandegör pedagoger och elever om hur digitala plattformar påverkar en lärandemiljö och ger er verktygen för att skapa en medveten digitalisering.

Målgrupp: föreläsningen riktar sig till pedagoger eller elever.

Läs mer →

STÄNG AV MOBILEN!

Våra liv är genomdigitaliserade. Samtidigt visar forskningen att internet påverkar vår koncentration, vår förmåga att slutföra uppgifter och vår förmåga till lärande.

Föreläsningen Stäng av mobilen handlar om hur vi ska få den ekvationen att gå ihop.

Målgrupp: föreläsningen riktar sig till företag och organisationer

Läs mer →

Läsa digitalt

Forskningen visar att det digitala läsandet riskerar att minska den fördjupade förståelsen för texten och minska studieresultaten. När vi läser digitalt läser vi för fort.

Föreläsningen Läsa digitalt ger dig en fördjupad förståelse för digitaliseringen och konkreta tips så att du kan hantera digitaliseringen utan att den påverkar dig negativt.

Målgrupp: föreläsningen riktar sig till pedagoger eller elever men kan även anpassas utifrån din organisations behov. 

Läs mer →

technology-3358837_1920.jpg

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

  • Synliggör när skärmen är en tillgång och när den är ett hinder

  • Hjälper er att få insyn i hur skärmanvändning påverkar arbete och privatliv

  • Hjälper er att finna ett medvetet och självsäkert förhållningssätt till digitala plattformar


Borde vara ett måste i alla skolor som säger sig vara digitalt kompetenta
— Anna, lärare Rytmus Sickla
Bra samspel och inspirerande innehåll!
— Andrea, lärare Birkagårdens Folkhögskola
En föreläsning som alla borde få ta del av – från stressade mellanchefer till högstadieelever.
— Lisa, lärare Rytmus Sickla
Föreläsningen fick mig att se och förstå mitt eget användande av digitala verktyg.
— Ann, lärare Birkagårdens Folkhögskola