laptop-3361063_1920.jpg

uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld

Skärmen, verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad skola möta?

På senare tid har allt fler lärare och elever vittnat om nya problem i klassrummen. Med skärmarna kommer nya svårigheter när dataspel och sociala medier bara är ett knapptryck borta - mitt i klassrummet.

Från och med höstterminen 2018 gäller en ny läroplan för grundskola och gymnasium. Den förtydligar skolans uppdrag när det gäller digitalisering.

Föreläsningen medvetandegör pedagoger och elever om hur digitala plattformar påverkar en lärandemiljö och ger konkreta tips på hur lärare och elever kan hantera den uppkopplade skolan.

Syftet med föreläsningen är att lyfta lärares och elevers digitala kompetens och på så vis skapa bättre möjligheter att främja lärande och kritiskt tänkande.

Föreläsningens längd kan anpassas efter era önskemål.

Vill du boka oss eller veta mer? Skriv till: info@informationspedagogerna.se


sagt om föreläsningen

Föreläsningen fick mig att se och förstå mitt eget användande av digitala verktyg.
— Ann, lärare Birkagårdens Folkhögskola
Borde vara ett måste i alla skolor som säger sig vara digitalt kompetenta
— Anna, lärare Rytmus Sickla
Alla elever och lärare borde veta detta
— Vasagymnasiet Arboga
En föreläsning som gav ett viktigt och genomtänkt perspektiv på vår samtid, vår skola och våra hjärnor.
— Lisa, lärare Rytmus Sickla