UPPDRAG, INTERVJUER OCH ARTIKLAR

Här finner du intervjuer med oss, artiklar vi skrivit samt föreläsningar vi hållit


INTERVJUER & ARTIKLAR


intervju i skolvärlden

Elias Granath intervjuas i tidningen Skolvärlden efter föreläsningen på SETT-dagarna april 2019.

“En ökad digitalisering innebär större möjligheter för undervisningen i skolan. Men det ökar samtidigt risken för att påverka elevernas lärande negativt.
– Digitaliseringen har inte varit medveten, säger Elias Granath, gymnasielärare och medgrundare till Informationspedagogerna.”


IMG_2742.jpg

Jag, Joakim Sveland, intervjuas i senaste numret av Tidskriften folkhögskolan (nr 6/2018) om digitalisering och lärande. Går att läsa digitalt här.

"Idag är våra hjärnor mer upptagna än någonsin tidigare, med sms, mejl, sociala medier. Bildning kräver att vi är koncentrerade och fokuserade. Allt som tar bort fokus försämrar den förmågan."


ARTIKEL LÄRARNAS TIDNING

Debattartikel Lärarnas tidning, november (tryckt) och oktober (digitalt) 2018.

“69 procent av lärarna och 28 procent av eleverna i gymnasieskolan uppger att arbetet i klassrummet störs varje dag på grund av mobiler och sociala medier.

Rapporterna pekar också på att internet uppmuntrar eleverna att ständigt klicka sig vidare snarare än att stanna kvar och reflektera på djupet. Resultatet är att kunskapsbildningen mer präglas av en kopieringsmetod än av fördjupning. Den samlade slutsatsen är att digitala verktyg inte förbättrar resultaten.”


FÖRELÄSNINGAR & HANDLEDNING


FÖRELÄSNING SETTDAGARNA

Föreläsning SETTdagarna, april 2019, under temat “Digitaliseringens dilemma - den uppkopplade hjärnans utmaningar”.

Ur programförklaringen: “De uppkopplade skärmarna har i den digitaliserade skolan ofta tagit över både bokens och pennans roll. Men hur påverkas möjligheten att lära ut och att ta till sig kunskap i en digitaliserad miljö som präglas av snabbhet, oändlig information och potentiell distraktion?”


HANDLEDNING HAGSÄTRASKOLAN

Hur ska man som pedagog använda de digitala verktygen på ett medvetet sätt? Handledning Hagsätraskolan mars, 2019.


FÖRELÄSNING & HANDLEDNING Molkoms folkhögskola

Föreläsning och handledning för deltagare och personal om digitalisering och lärande på Molkoms Folkhögskola i Värmland, 19 februari 2019.

“Mycket givande föreläsning! Kommer att vara med och förändra vårt arbete” /Lärare Molkom

“Intressant, trevlig, personlig och viktig” /Lärare Molkom


FÖRELÄSNING ÅLSTA FOLKHÖGSKOLA

Ska%CC%88rmavbild+2019-02-07+kl.+09.09.58.jpg

Hur påverkas vårt lärande av de uppkopplade skärmarna? Föreläsning för deltagare och pedagoger på Ålsta folkhögskola i Sundsvall, februari 2019.


ELEVFÖRELÄSNING, VASAGYMNASIET

Föreläsning om hur de uppkopplade skärmarna påverkar lärandet för elever årskurs 1, 2 och 3 på Vasagymnasiet i Arboga. Januari 2019.


Föreläsning för personal och ledning om digitalisering och lärande på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro utanför Falkenberg, den 7 januari 2019.

“Bra, relevant och med en tydlig koppling till studier och teorier” /Lärare Katrineberg


Föreläsning och workshop på Folkhögskolornas digitaliseringskonferens, 29 november 2018. Arrangerat av FSO och Sveriges folkhögskolor.


Föreläsning och workshop “Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld” för personal och rektorer, november 2018 på Ädelfors folkhögskola.


FÖRELÄSNING FOLKHÖGSKOLEFORUM

Delseminarium om digitalisering och lärande under temat “Hur skapar vi kvalitet i folkhögskolornas bildningsmiljö?” Lärarnas hus i Stockholm, november 2018.


FÖRELÄSNING & WORKSHOP VASAGYMNASIET, ARBOGA

Föreläsning och workshop “Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld” för personal och rektorer oktober 2018 på Vasagymnasiet i Arboga.

“Alla elever och lärare borde veta detta!” /Lärare, Vasagymnasiet Arboga


FÖRELÄSNING RYTMUS SICKLA

Föreläsning för personal och rektorer augusti 2018 på Rytmus Sickla.

“En föreläsning som alla borde få ta del av – allt från stressade mellanchefer till högstadieelever.” /Lisa, lärare Rytmus Sickla


Föreläsning för personal våren 2018 på Birkagårdens folkhögskola.

“Föreläsningen fick mig att se och förstå mitt eget användande av digitala verktyg.” /Ann, lärare Birkagårdens folkhögskola