people-3368243_1920.jpg

STÄNG AV MOBILEN!

Hur påverkas vi egentligen av att vara ständigt uppkopplade? Forskningen visar att internet påverkar vår koncentration, vår förmåga att slutföra uppgifter och vår förmåga till lärande. Samtidigt är våra liv genomdigitaliserade.

Hur ska vi få den ekvationen att gå ihop?

De uppkopplade skärmarna är verktyg vi idag inte klarar oss utan. Men hur ser vi till att bibehålla både hög produktivitet och kvalitet i en miljö som får oss att ständigt skifta fokus och försämrar vår koncentration?

Föreläsningen synliggör de system och beteenden som försämrar vårt välmående, stressar och drar ner kvaliteten på vårt arbete. Vi ger handfasta tips och lösningar på hur du kan hantera och kontrollera din digitala värld. 

UTIFRÅN DEN SENASTE FORSKNINGEN

och med ett varierat, interaktivt och lustfyllt upplägg, tar föreläsningen upp:

  • hur internet och digitala verktyg kan påverka vårt välmående och vår produktivitet

  • hur internet och digitala verktyg påverkar vår förmåga att koncentrera oss och att slutföra uppgifter

  • lösningar och metoder för att skapa en medveten digitalisering.

  • lösningar och metoder för att främja kvalitet och minska stress

Föreläsningens minimilängd är två timmar, men kan med fördel formas till en workshop på en halv eller hel dag. 

Vill du boka oss eller veta mer? Skriv till: info@informationspedagogerna.se