SKOLA

Våra föreläsningar hjälper er att forma en medveten digitalisering. Skärmen ska vara ett verktyg, inte en distraktion.

uppkopplad UNDERVISNING - ATT LÄRA I EN DIGITAL VÄRLD

Vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad skola möta?

Föreläsningen Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld medvetandegör pedagoger om hur digitala plattformar påverkar en lärandemiljö och ger verktyg och metoder för att forma en medveten digitalisering.

Målgrupp: Pedagoger.

ELEVERNA OCH INTERNET

Elevernas liv är genomdigitaliserade. Men att vara ständigt uppkopplad kan påverka vårt lärande och mående negativt.

Föreläsningen Eleverna och internet ger eleverna kunskapen och verktygen för att förstå och hantera sina uppkopplade liv.

Skärmen ska vara ett verktyg, inte en distraktion.

Målgrupp: Elever.

art-board-game-challenge-163064.jpg

I behov av något annat?

Ring eller maila oss så skräddarsyr vi en föreläsning utifrån era behov.

Tfn: 0705 122 999 (Joakim), 0704 835 022 (Elias).


SAGT OM VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Borde vara ett måste i alla skolor som säger sig vara digitalt kompetenta
— Anna, lärare Rytmus Sickla
Alla elever och lärare borde veta detta!
— Lärare, Vasagymnasiet Arboga
Föreläsningen fick mig att se och förstå mitt eget användande av digitala verktyg.
— Ann, lärare Birkagårdens Folkhögskola
Bra och tydlig koppling till studier och teorier