SKOLA

Våra föreläsningar hjälper er att forma en medveten digitalisering. Skärmen ska vara ett verktyg, inte en distraktion.

UPPKOPPLAD UNDERVISNING - ATT LÄRA I EN DIGITAL VÄRLD

Vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad skola möta?

Föreläsningen Uppkopplad undervisning - att lära i en digital värld medvetandegör pedagoger om hur digitala plattformar påverkar en lärandemiljö och ger verktyg och metoder för att forma en medveten digitalisering.

Målgrupp: Pedagoger.

ELEVERNA OCH INTERNET

Elevernas liv är genomdigitaliserade. Men att vara ständigt uppkopplad kan påverka vårt lärande negativt.

Föreläsningen Eleverna och internet ger eleverna kunskapen och verktygen för att förstå och hantera sitt uppkopplade liv.

Skärmen ska vara ett verktyg, inte en distraktion.

Målgrupp: Elever.

art-board-game-challenge-163064.jpg

IT-PLAN - planera för framtiden

Har din skola en IT-plan? Forskningen visar att en genomtänkt plan är grunden för en lyckad digitalisering.

Vi erbjuder en lösning som innehåller:

  • Föreläsningar och metoder för pedagoger och elever.

  • Handledning i utformandet av IT-plan.

  • Uppföljningssamtal.

Vad är er skola i behov av? Kontakta oss för mer information.