OM OSS

Informationspedagogerna startade som en fråga: hur kan vi hantera att de digitala verktygen ger oss oändliga möjligheter samtidigt som de många gånger är ett hinder för lärandet?

Frågan utvecklades till en föreläsningsverksamhet med målsättningen att ge kunskap och metoder för att skapa en medveten digitalisering.

Elias Granath.jpg

Elias Granath  

Är legitimerad gymnasielärare och arbetar inom ämnena svenska och historia. Har en bakgrund som litteraturvetare.

“Det som intresserar mig med ämnet digitalisering är hur vi som individer och samhällsvarelser kommer att hantera den förändring i vårt sätt att tänka och förhålla oss till varandra som den tekniska utvecklingen bär med sig. En förändring och utveckling som går så fort att vi faktiskt märker att den sker.”

eliasgranath@informationspedagogerna.se

 

Joakim Sveland.jpg

JOAKIM SVELAND

Är utbildad folkhögskolelärare och arbetar inom ämnena historia, omvärldsanalys och film och berättande. Har en bakgrund som journalist och litteraturvetare.

“Som lärare har jag alltid använt digital teknik och digitala plattformar för att bredda och fördjupa lärandeprocessen. Det är dessa erfarenheter som gjorde mig intresserad av ämnet. Jag ser vilka enorma fördelar digitaliseringen ger oss, men även vilka utmaningar vi ställs inför. Vi behöver förstå det nya landskapet för att kunna navigera i det.”

joakimsveland@informationspedagogerna.se