Material

Här finner du lärarhandledningar, dialogmaterial, strukturer för att göra en genomtänkt IT-plan och annat som kan hjälpa din arbetsplats att rikta digitaliseringen.

OBS! Sidan är under konstruktion och kommer inom kort att uppdateras.


It-handledning


DIALOGMATERIAL


Handouts