STRATEGIER FÖR EN MEDVETEN DIGITALISERING

Här finner du material som kan hjälpa dig att utveckla en medveten digitalisering. Sidan och dokumenten är levande och kommer att utvecklas och förändras efter hand.


CHECKLISTA

Här är en checklista som kan fungera som en grund för ett medvetet förhållningssätt till den uppkopplade undervisningen. Hur förhåller du dig till nedanstående punkter?


IT-strategi

IT-planen/IT-strategin ska omfatta skolans hela organisation och strukturera vem, varför och hur skolan arbetar med frågor som rör digitalisering. Här nedan följer ett förslag på vad en IT-strategi kan innehålla.