LÄSTIPS

Här finner du ett urval av artiklar, rapporter och litteratur som vi hänvisar till i föreläsningen.

Scrolla ned eller klicka på någon av följande sektioner: Hjärnan och internet, Skolan och digitaliseringen och annat om digitalisering.


hjärnan och internet

BÖCKER

 • Carr, Nicholas. 2011. The Shallows - what the internet is doing to our brain. WW Norton & Co: New York.

 • Gospic, Katarina. 2018. Hjärnbalans : Digital detox i en uppkopplad vardag. Brombergs: Stockholm.

 • Levitin, Daniel. 2015. The organized mind -
  Thinking Straight in the Age of Information Overload. Penguin books: London.

 • Wolf, Maryanne. 2018. Reader, Come Home: The Fate of the Reading Brain in a Digital World. HarperCollings: New York.

ARTIKLAR

RAPPORTER


Skolan och digitaliseringen

BÖCKER

 • Fleischer, Håkan & Kvarnsell, Helena. 2015. Digitalisering som lyfter skolan - teori möter praktik. Gothia Fortbildning: Stockholm

 • Jensinger, Edward. 2016. 12 tankar om skolans digitalisering. Gleerup: Malmö

 • Selwyn, Neil. 2017. Skolan och digitaliseringen - blir utbildningen bättre med digital teknik? Bokförlaget Daidalos: Stockholm.

ARTIKLAR

RAPPORTER


Annat om digitalisering

BÖCKER

 • Gelin, Martin & Pettersson, Karin. 2018. Internet är trasigt - Silicon Valley och demokratins kris. Natur och Kultur: Stockholm

 • Twenge, Jean M. 2018. iGen - Smartphonegenerationen. Natur och Kultur: Stockholm

RAPPORTER