books-3348990_1920.jpg

läsa digitalt

Forskningen visar att det digitala läsandet riskerar att minska den fördjupade förståelsen för texten och minska studieresultaten. När vi läser digitalt läser vi för fort.

Föreläsningen Läsa digitalt ger dig en fördjupad förståelse för digitaliseringen och konkreta tips så att du kan hantera digitaliseringen utan att den påverkar dig negativt. Föreläsningen vänder sig också till alla som upplever att de sällan läser skönlitteratur och ger konkreta skäl till varför just läsandet i bokform är viktigare nu än någonsin.

Syftet med föreläsningen är att lyfta lärares och elevers digitala kompetens och på så vis skapa bättre möjligheter att främja lärande och kritiskt tänkande.

Målgrupp: föreläsningen kan rikta sig till antingen lärare eller elever. 

utifrån den senaste forskningen

och med ett varierat, interaktivt och lustfyllt upplägg, tar föreläsningen upp:

  • hur det digitala läsandet påverkar ditt lärande

  • konkreta och handfasta tips så att du kan finna ett medvetet och självsäkert förhållningssätt till digitala plattformar

  • Konkreta anledningar till varför det kan vara svårt att läsa böcker och varför du bör göra det ändå

Vill du boka oss eller veta mer? Skriv till: info@informationspedagogerna.se