FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Våra föreläsningar hjälper er att forma en medveten digitalisering.

books-3348990_1920.jpg

arbeta produktivt - en guide för det digitaliserade kontoret

Att vara uppkopplade är en nödvändighet för alla arbetsplatser idag, men hur kombinerar vi det med behovet av en produktiv och koncentrerad arbetsmiljö?

Forskning visar att digitaliseringen kan påverka vår koncentration, våra stressnivåer och vår förmåga att slutföra uppgifter negativt. Detta riskerar att försämra kvaliteten i vårt arbete men också den psykosociala hälsan på arbetsplatsen.   

Utifrån den senaste forskningen och med konkreta tips och lösningar går vi igenom hur ni på bästa sätt kan dra nytta av en genomdigitaliserad vardag.

Målgrupp: Anställda och ledning på företag och organisationer.

apple-devices-cellphone-close-up-341523.jpg

BARNEN OCH SKÄRMARNA

Dystopi eller utopi? Verktyg eller hinder? Användandet av uppkopplade skärmar ökar inom alla åldersgrupper.

Hur ska man som förälder hantera detta verktyg? Och vad säger egentligen forskningen?

Föreläsningen Barnen och skärmarna går igenom forskningsläget och ger konkreta tips på hur du som förälder kan hantera en genomdigitaliserad vardag.

Målgrupp: Föräldrar.

cable-colorful-colourful-47735.jpg

I BEHOV AV NÅGOT ANNAT?

Ring eller maila oss så skräddarsyr vi en föreläsning utifrån era behov.

Tfn: 0705 122 999 (Joakim), 0704 835 022 (Elias).