FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Våra föreläsningar hjälper er att forma en medveten digitalisering där de digitala verktygen blir hjälpmedel och inte hinder.

STÄNG AV MOBILEN!

Hur påverkas vi egentligen av att vara ständigt uppkopplade? Forskningen visar att internet påverkar vår koncentration, vår förmåga att slutföra uppgifter och vår förmåga till lärande. Samtidigt är våra liv genomdigitaliserade.

Hur ska vi få den ekvationen att gå ihop?

BARNEN OCH SKÄRMARNA

Användandet av uppkopplade skärmar går hela tiden ned i åldrarna. Hur ska man som förälder hantera detta verktyg? Och vad säger forskningen?